Kort om mig

Jag är en driven resultatmedveten tävlingsmänniska som på fritiden cyklar mountainbike på motionsnivå och tränar på Sats samt spelar golf. Jag uppskattar nya utmaningar och tar mig an dem med ett stort initiativ och engagemang.

När jag inte sitter på cykelsadeln och trampar genom skog och mark eller blickar ut mot fairway med drivern i hand, så läser jag om nya tekniker och metoder eller fördjupar mig i tekniker jag redan kan. Väl investerad tid som kommer till nytta i framtida projekt.

Att hjälpa andra är både stimulerande och roligt

En stor del av arbetet har varit att supporta kunder inom olika områden något som jag tycker är stimulerande och roligt. Ett exempel är mitt arbete på Docu i Sverige AB där jag hjälpte säljarna i koncernen med deras programvaror och datorer. I kontakt med kunden strävar jag efter att försöka se problemet ur dennes synvinkel för att kunna hitta en lösning som passar dennes behov och kunna kommunicera den på ett lättillgängligt sätt som möjligt.

Att arbeta i projektform är något jag uppskattar

Jag har även erfarenhet av att arbeta med allt från mindre till större projekt. Att arbeta i projektform är något jag uppskattar för att jag både kan jobba på övergripande och detaljnivå. Det handlar ofta om att arbeta i flera steg från en idé till färdig produkt. Det gäller att skapa sig en så tydlig bild som möjligt av slutprodukten och bryta ner det i hanterbara delar.

Webbutvecklare

Inrego AB | Täby | mar 2015 – Nuvarande

Jobbar med både frontend -och backend-utveckling. Var bland annat med och utvecklade ett nytt och modernare adminsystem till företagets webbshop med bootstrap 3, jquery, VueJS samt PHP för API.

Grundare och ägare

Chrillemeter | Knivsta | jan 2014 – Nuvarande

Skapade hemsidor med WordPress och utvecklade kundanpassade webbsystem mot Azure Mobile Services.

Frontend-utvecklare

Vreta EL-installationer AB | Uppsala | feb 2013 – aug 2013

Mina arbetsuppgifter var att skapa ny funktionalitet och implementera befintlig funktionalitet i projekt. Jag jobbade ofta med tre till fyra projekt samtidigt.

Webbutvecklare

Snowfall AB | Uppsala | apr 2011 – jul 2011

Var bland annat med och skapade webbsidan för kampanjen SAS Rising Stars. Jag jobbade med tekniker som HTML/CSS, jQuery och PHP.

IT-systemutvecklare

Docu i Sverige AB | Ljusdal | okt 2006 – nov 2009

Jag utvecklade bland annat ett Webb-GIS verktyg med CakePHP och en karttjänst från Kartena för att samla in och bearbeta data.

Nyföretagande

Personalstrategerna | Uppsala 2013 – 2014

Jag lärde mig om olika företagsformer, företagsekonomi och om marknadsföring. Efter utbildningen startade jag mitt företag Chrillemeter.

GIS/GIT tekniker och metoder

Ocellus Information Systems AB | Uppsala 2011 – 2012

Jag lärde mig att använda mjukvaror som ArcGIS Desktop 10 och MapInfo Professional 10.5. Lärde mig om tekniker för datainsamling med olika slags utrustning.

Tillämpad medieproduktion

Idévärlden | Bollnäs 2004 – 2006

Jag lärde mig om typografi och typsättning samt layout, där målet var att skapa en inlaga på med bilder och text i Adobe inDesign. Foto, Webbdesign, Macromedia Director och Dramaturgi var andra kurser som ingick i utbildningen.

Systemutvecklare

Utbildningscentrum | Norrtälje 2002 – 2004

Jag lärde mig att skapa dynamiska hemsidor med ASP 3.0 och ASP.NET/C# samt programmering i Visual Basic 6 och Java. Projektplanering, UML och RUP var andra kurser som ingick.

Jobbcoachning

TGIM och Mia Olsson | Bollnäs 2010 – 2011

Jag var arbetssökande och tog fasta på möjligheten att få träffa en jobbcoach, vilket senare blev två jobbcoacher under året.

Tack vare dessa jobbcoacher med olika sätt att jobba på fick jag tillbaka mitt självförtroende samt tron på min egen förmåga att skapa.

  • Körkort

    B-körkort

  • Språkkunskaper

    Svenska och Engelska

  • Bokföring

    Grundläggande bokföring i Visma eEkonomi för enskild firma.

HTML5
CSS
jQuery
Vue.js
PHP
SQL
Windows 10
MS Office
Photoshop
Visual Studio Code
Heidi SQL (MySQL klient)
Google Maps
Bing Maps